[#] Ubuntu 8.04 uśpienie do RAM

( Ostatnio zmieniony pt., 13/06/2008 - 12:40 )
 

Rozwiązanie „czarnego ekranu“ po wznowieniu z uśpienia, znajduje się poniżej:

test na szybko czy to wo góle zadziała:

sudo rmmod ehci_hcd
sudo pm-suspend
sudo modprobe -i ehci_hcd

jeśli nie było problemów, wykonaj poniżej:

edytuj /etc/pm/config­.d/config: (jeśli nie ma to utwórz), tym sposobem nadpiszemy: „/usr/lib/pm-utils/defaults“
(zobacz co siedzi w środku: cat /usr/lib/pm-utils/defaults)

SYSPEND_MODULES="ehci_hcd"

Poczytaj tutaj jak chcesz więcej:
http://en.opensuse.org/Pm-utils#…
https://bugs.launchpad.net/…/+bug/211572

Może okazać się że nie zadziała ci sieć, wtedy musisz edytować dodatkowo plik: „/etc/default/acpi-support“ mój wygląda tak:

# Comment the next line to disable ACPI suspend to RAM
ACPI_SLEEP=true

# Comment the next line to disable suspend to disk
ACPI_HIBERNATE=true

# Change the following to "standby" to use ACPI S1 sleep, rather than S3.
# This will save less power, but may work on more machines
ACPI_SLEEP_MODE=mem

# Add modules to this list to have them removed before suspend and reloaded
# on resume. An example would be MODULES="em8300 yenta_socket"
#
# Note that network cards and USB controllers will automatically be unloaded
# unless they're listed in MODULES_WHITELIST
##MODULES=""
MODULES="ipw3945 tg3"

# Add modules to this list to leave them in the kernel over suspend/resume
MODULES_WHITELIST=""

# Should we save and restore state using the VESA BIOS Extensions?
SAVE_VBE_STATE=true

# The file that we use to save the vbestate
VBESTATE=/var/lib/acpi-support/vbestate

# Should we attempt to warm-boot the video hardware on resume?
POST_VIDEO=true

# Save and restore video state?
SAVE_VIDEO_PCI_STATE=true

# Should we switch the screen off with DPMS on suspend?
USE_DPMS=true

# Use Radeontool to switch the screen off? Seems to be needed on some machines
# RADEON_LIGHT=true

# Uncomment the next line to switch away from X and back again after resume.
# This is needed for some hardware, but should be unnecessary on most.
# DOUBLE_CONSOLE_SWITCH=true
DOUBLE_CONSOLE_SWITCH=true

# Set the following to "platform" if you want to use ACPI to shut down
# your machine on hibernation
HIBERNATE_MODE=shutdown

# Comment this out to disable screen locking on resume
LOCK_SCREEN=true

# Uncomment this line to have DMA disabled before suspend and reenabled
# afterwards
# DISABLE_DMA=true

# Uncomment this line to attempt to reset the drive on resume. This seems
# to be needed for some Sonys
# RESET_DRIVE=true

# Add services to this list to stop them before suspend and restart them in
# the resume process.
STOP_SERVICES=""

# Restart Infra Red services on resume - off by default as it crashes some
# machines
RESTART_IRDA=false

# Switch to laptop-mode on battery power - off by default as it causes odd
# hangs on some machines
ENABLE_LAPTOP_MODE=false

# Spindown time on battery
SPINDOWN_TIME=12

gdzie ważna jest ta linia: MODULES=„ipw3945 tg3“

3
Twoja ocena: Brak Średnio: 3 (2 głosy)