[#] Udostępnianie internetu - 1 x Lan, dwa notebooki i 2 x Wifi

( Ostatnio zmieniony pon., 09/06/2008 - 10:14 )
 

Notebook 1

karta Lan z internetem + wifi Atheros jako brama dla Notebooka 2

1.1 wyłączenie NetworkManager

sudo killall NetworkManager

1.2 zniszczenie interfejsu ath0 (dotyczy madwifi – Atheros)

sudo wlanconfig ath0 destroy

1.3 stworzenie interfejsu wifi w trybie ad-hoc

sudo wlanconfig ath0 create wlandev wifi0 wlanmode ad-hoc

1.4 ustawienie IP kompa

sudo ifconfig ath0 192.168.0.1

1.5 Załadowanie modułu od forwardingu

sudo modprobe iptable_nat

1.6 włączenie forwardowania pakietów

sudo sh -c 'echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward'

1.7 forwardowanie pakietów z jednego interfejsu na drugi

sudo /sbin/iptables -I FORWARD -i ath0 -o eth0 -j ACCEPT

1.8 maskowanie pakietów pochodzących z sieci 192.168.0.0

sudo iptables -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE -t nat

1.10 ruch w sieci

sudo iptraf

Notebook 2 – ipw3945

2.1 wyłączenie NetworkManager

sudo killall NetworkManager

2.2 ustawić w tryb ad-hoc

sudo iwconfig eth1 mode ad-hoc

2.3 ustawienie IP kompa

sudo ifconfig eth1 192.168.0.2

2.4 ustawienie routingu

sudo route del -net 0/32
sudo route add -net 0/32 gw 192.168.0.1 dev eth1 metric 500

2.5 sprawdzenie routingu

route -n

2.6 dostępne sieci bezprzewodowe

iwlist eth1 scan
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)