[#] Uniwersalna ściągawka zebraniowa

( Ostatnio zmieniony ndz., 15/06/2008 - 14:50 )
 
Dowolne zdanie z rubryki I należy połączyć z dowolnym zdaniem z rubryki II, IIIIV, a otrzyma się przemówienie na dowolną okazję.**Ilość możliwych kombinacji wystarczy na 40 godz. przemówień. Ściągawkę opracował anonimowy autor prawdopodobnie w latach 70.
I II III IV
Koleżanki i koledzy realizacja nakreślonych zadań programowych zmusza nas do przeanalizowania istniejących warunków administracyjno-finansowych
Z drugiej strony zakres i miejsce szkolenia kadr spełnia istotną rolę w kształtowaniu dalszych kierunków rozwoju
Podobnie stały wzrost ilości i zakres naszej aktywności wymaga sprecyzowania i określenia systemu powszechnego uczestnictwa
Nie zapominajmy jednak, że aktualna struktura organizacji pomaga w przygotowaniu i realizacji postaw uczestników wobec zadań stawianych przez organizacje
W ten sposób nowy model działalności organizacyjnej zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu nowych propozycji
Praktyka dnia codziennego dowodzi, że dalszy rozwój różnych form działalności spełnia ważne zadanie w wypracowaniu kierunków postępowego wychowania
Wagi i znaczenia tych problemów nie trzeba szerzej udowadniać, ponieważ stałe zabezpieczenie informacyjno-propagandowe naszej działalności umożliwia w większym stopniu tworzenie systemu szkolenia kadry odpowiadającego potrzebom
Różnorakie i bogate doświadczenie wzmocnienie i rozwijanie struktur powoduje docenianie wagi odpowiednich warunków aktywizacji
Troska organizacji, a szczególnie konsultacja z szerokim aktywem przedstawia interesującą próbę sprawdzenia modelu rozwoju
Wyższe założenia ideowe, a także rozpoczęcie powszechnej akcji kształtowania postaw pociąga za sobą proces wdrażania i unowocześniania form oddziaływania
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (8 głosów)