[#] Wybrane informacje o systemie

( Ostatnio zmieniony pon., 16/06/2008 - 23:46 )
 

informacje.sh

#!/bin/bash

#while x=0
#do
MOJEIP=`/sbin/ifconfig eth0 | grep 'inet addr' | grep Bcast | awk '{print $2}' | awk -F: '{print $2}'`
MOJMAC=`/sbin/ifconfig eth0 | grep HWaddr | awk '{print $5; }'`
MOJKOMP=`/bin/hostname`
MOJPROMISC=`/sbin/ifconfig eth0 | grep -i promisc`

if [ -n "$MOJPROMISC" ]
then
 MOJPROMISC="ON"
else
 MOJPROMISC="OFF"
fi

clear

date
echo -e ""
echo -e "==================== SIEC ====================="
echo -n Aktualny numer IP ..........
echo -e "\E[32m $MOJEIP\033[0m"
echo -n Aktualny adres MAC .........
echo -e "\E[32m $MOJMAC\033[0m"
echo -n Aktualna nazwa komputera ...
echo -e "\E[32m $MOJKOMP\033[0m"
echo -n Tryb promiscous ............
echo -e "\E[32m $MOJPROMISC\033[0m"
echo -e "==============================================="

echo -e "\n\n\n"


echo -e "============================= DYSKI ==========================="
echo -e ""

for i in `mount | grep "^/" | awk '{print $1}' | cut -d "/" -f 3`
do
 WOLNE_MB=`df -m |grep $i 2>/dev/null |awk '{print $4}'`
 ZAJETE_MB=`df -m |grep $i 2>/dev/null |awk '{print $3}' `

 punkt_montowania=`mount | grep $i | awk '{print $3}'`
 opcje_montowania=`mount | grep $i | awk '{print $6}'`
 typ_partycji=`mount | grep $i | awk '{print $5}'`

 echo -e "Partycja \E[37;44m $i \033[0m zamontowana w \E[37;44m $punkt_montowania \033[0m  ( $typ_partycji )"
 echo -e ""
 echo -e "Opcje montowania : $opcje_montowania"
 echo -e ""
 echo -e "zajęte : \E[32m $ZAJETE_MB MB \033[0m \t wolne : \E[32m $WOLNE_MB MB \033[0m"
 echo -e "==============================================================="
done# wypisz ilość procesów w systemie
processes=`ps -A | wc -l`
let processes-=5

 echo -e ""
 echo -e "Liczba uruchomionych procesów w systemie : \E[32m $processes \033[0m "
 echo -e "==============================================================="
 echo -e ""

# wypisz ilość procesów w systemie, które nie śpią
processes=`ps -A r | wc -l`
let processes-=2

 echo -e ""
 echo -e "Liczba procesów w systemie które nie śpią : \E[32m $processes \033[0m "
 echo -e "==============================================================="
 echo -e ""


#if
# read -t 1 response
#then
# exit
#fi
#done# wypisz jak długo system już działa
echo "Czas działania systemu : `uptime | sed -e 's/^.*up *//g' -e 's/, *[0-9] *u.*$//g'` h"

Przykładowy wynik:

pon, 16 cze 2008, 23:41:23 CEST

==================== SIEC =====================
Aktualny numer IP .......... 10.2.2.200
Aktualny adres MAC ......... 00:3d:1a:3f:e5:41
Aktualna nazwa komputera ... testowa
Tryb promiscous ............ OFF
===============================================
============================= DYSKI ===========================

Partycja sda2  zamontowana w /  ( ext3 )

Opcje montowania : (rw,relatime,errors=remount-ro)

zajęte : 8050 MB    wolne : 6147 MB
===============================================================
Partycja sda5  zamontowana w /home  ( ext3 )

Opcje montowania : (rw,relatime)

zajęte : 47138 MB    wolne : 8109 MB
===============================================================

Liczba uruchomionych procesów w systemie : 136
===============================================================


Liczba procesów w systemie które nie śpią : 0
===============================================================

Czas działania systemu : 5:04 h
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)