[#] Wykresy w Python

( Ostatnio zmieniony pon., 16/06/2008 - 10:45 )
 
sudo apt-get install python-matplotlib

Przykładowy wykres z polskimi znakami

#!/usr/bin/env python
#-*- coding:utf-8 -*-

from pylab import *

font = {'fontname'  : 'Times New Roman',
    'color'   : 'r',
    'fontweight' : 'bold',
    'fontsize'  : 16}

plot ( arange(1,12),[9,4,5,2,3,5,7,12,2,3,4],'.-')
plot ( arange(1,12),[12,5,33,2,4,5,3,3,22,11,10],'o-')
plot([1,2,3], 'd--')
xlabel(u'os iksow', font)
ylabel(u'os igrekow', font)
title(u'przykladowy wykres', font)
#legend(('2007','2008'))
n=('2007','2008')
legend(n,'upper right')

savefig("sampleg.png",dpi=(640/8))

Typy linii – Oznaczenie / Styl linii
- Ciągła
Kreskowa
: Punktowa
-. Kreska-kropka

Markery – Oznaczenie / Typ markera
+ znak plusa
o okrąg
* gwiazdka
. punkt
x krzyżyk
s kwadrat
d romb (diament)
^ trójkąt wskazujący do góry
v trójkąt wskazujący w dół
> trójkąt wskazujący w prawo
< trójkąt wskazujący w lewo
p gwiazda pięcioramienna (pentagram)
h gwiazda sześcioramienna (hexagram)

Kolory – Oznaczenie / Kolor
r red – czerwony
g green – zielony
b blue -niebieski
c cyan
m magenta – filolet
y yellow -żółty
k black – czarny
w white -biały

Przykładowy animowany wykres

import os, sys
from pylab import *

files = []
figure(figsize=(5,5))
ax = subplot(111)
for i in range(50): # 50 frames
  cla()
  imshow(rand(5,5), interpolation='nearest')
  fname = '_tmp%03d.png'%i
  print 'Saving frame', fname
  savefig(fname)
  files.append(fname)

print 'Making movie animation.mpg - this make take a while'
os.system("mencoder 'mf://_tmp*.png' -mf type=png:fps=10 \
 -ovc lavc -lavcopts vcodec=wmv2 -oac copy -o animation.mpg")

# cleanup
for fname in files: os.remove(fname)
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)