[#] Wypakuj pliki z dowolnego archiwum (.bashrc)

( Ostatnio zmieniony pt., 18/07/2008 - 23:37 )
 

Dodaj poniższy wpis do pliku ~/.bashrc

# Wypakuj pliki z dowolnego archiwum
# Wykonaj: ex <nazwa_archiwum>

function ex () {
 if [ -f "$1" ] ; then
   case "$1" in
    *.tar.bz2) tar xjf $1 ;;
    *.tar.gz) tar xzf $1 ;;
    *.bz2) bunzip2 $1 ;;
    *.rar) rar x $1 ;;
    *.gz) gunzip $1 ;;
    *.tar) tar xf $1 ;;
    *.tbz2) tar xjf $1 ;;
    *.tgz) tar xzf $1 ;;
    *.zip) unzip $1 ;;
    *.Z) uncompress $1 ;;
    *.7z) 7z x $1 ;;
    *) echo "'$1' nie może zostać rozpakowany przez [ex]" ;;
   esac
 else
   echo "'$1' nie jest poprawnym plikiem"
 fi
}

INNA WERSJA – skrypt

#!/bin/bash

# decompress - will decompress a file, regardless of compression type.

Z="compress -d"
gz="gunzip"
bz="bunzip2"
zip="unzip -qo"
rar="unrar x -id -y"
tar="tar xf"

if [ $# -eq 0 ]; then
 echo "Usage: decompress file or files to decompress">&2
 exit 1
fi

for name
do
 if [ ! -f "$name" ] ; then
 echo "$0: file $name not found. Skipped." >&2
 continue
 fi

 if [ "$(echo $name | egrep '(\.Z$|\.gz$|\.bz2$|\.zip$|\.rar$|\.tar$|\.tgz$)')" = "" ] ; then
 echo "Skipped file ${name}: it's already decompressed."
   continue
 fi

 extension=${name##*.}

 case "$extension" in
 Z ) echo "Filetype is Z. Decompressing..."
  $Z "$name"
  ;;
 gz ) echo "Filetype is gz. Decompressing..."
   $gz "$name"
   ;;
 bz2 ) echo "Filetype is bz2. Decompressing..."
   $bz "$name"
   ;;
 zip ) echo "Filetype is zip. Decompressing..."
   $zip "$name"
   ;;
 rar ) echo "Filetype is rar. Decompressing..."
   $rar "$name"
   ;;
 tar ) echo "Filetype is tar. Decompressing..."
   $tar "$name"
   ;;
 tgz ) echo "Filetype is tgz. Decompressing..."
   $tar "$name"
 esac

done

exit 0
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (2 głosy)