[#] Wyzwalamy moc klawiatury

( Ostatnio zmieniony pon., 25/10/2010 - 00:28 )
 

Załóżmy, że potrzebujemy napisać dowolny ze znaków: ö ő ë ü é € £ ß µ ½ (bądź którykolwiek z poniższej tabelki), jak tego dokonać? Otóż: Kompozycja układu klawiatury.

1. Ustawienie klawisza odpowiedzialnego za przełączanie trybu kompozycji klawiatury (tutaj lewy klawisz Win)

Dodaj do programów startowych poniższe polecenie (bądź jeśli korzystasz z terminala do pliku .bashrc)
setxkbmap -option compose:lwin

Pamiętaj, że polecenie to można równie dobrze wywoływać tylko w razie potrzeby - wybór należy do Ciebie.

2. Praktyczne zastosowanie

Dla przykładu napiszmy znak ® , w tym celu wykonamy: Lewy Win + OR

Unicode Char Compose Comment
U00a0   " " nobreakspace # NO-BREAK SPACE
U00a1 ¡ "!!" exclamdown # INVERTED EXCLAMATION MARK
U00a2 ¢ "|c" "c|" "c/" "/c" CENT SIGN
U00a3 £ "L-" "-L" POUND SIGN
U00a4 ¤ "ox" "xo" currency # CURRENCY SIGN
U00a5 ¥ "Y=" "=Y" yen # YEN SIGN
U00a6 ¦ "!^" brokenbar # BROKEN BAR
U00a7 § "so" "os" section # SECTION SIGN
U00a9 © "oc" "oC" "Oc" "OC" copyright # COPYRIGHT SIGN
U00aa ª "^_a" FEMININE ORDINAL INDICATOR
U00ab « "<<" guillemotleft # LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
U00ac ¬ ",-" "-," NOT SIGN
U00ae ® "or" "oR" "Or" "OR" registered # REGISTERED SIGN
U00b0 ° "oo" degree # DEGREE SIGN
U00b1 ± "+-" plusminus # PLUS-MINUS SIGN
U00b2 ² "^2" SUPERSCRIPT TWO
U00b3 ³ "^3" SUPERSCRIPT THREE
U00b5 µ "mu" MICRO SIGN
U00b6 "p!" "P!" "PP" paragraph # PILCROW SIGN
U00b7 · ".." MIDDLE DOT
U00b8 ¸ ", " " ," cedilla # CEDILLA
U00b9 ¹ "^1" SUPERSCRIPT ONE
U00ba º "^_o" MASCULINE ORDINAL INDICATOR
U00bb » ">>" guillemotright # RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
U00bc ¼ "14" VULGAR FRACTION ONE QUARTER
U00bd ½ "12" VULGAR FRACTION ONE HALF
U00be ¾ "34" VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
U00bf ¿ "??" questiondown # INVERTED QUESTION MARK
U00c0 À "`A" LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
U00c1 Á "'A" LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
U00c2 Â "^A" LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
U00c3 Ã "~A" LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
U00c4 Ä ""A" LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
U00c5 Å "oA" LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
U00c6 Æ "AE" AE # LATIN CAPITAL LETTER AE
U00c7 Ç ",C" LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
U00c8 È "`E" LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
U00c9 É "'E" LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
U00ca Ê "^E" LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
U00cb Ë ""E" LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
U00cc Ì "`I" LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
U00cd Í "'I" LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
U00ce Î "^I" LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
U00cf Ï ""I" LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
U00d0 Ð "DH" LATIN CAPITAL LETTER ETH
U00d1 Ñ "~N" LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
U00d2 Ò "`O" LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
U00d3 Ó "'O" LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
U00d4 Ô "^O" LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
U00d5 Õ "~O" LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
U00d6 Ö ""O" LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
U00d7 × "xx" MULTIPLICATION SIGN
U00d8 Ø "/O" LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
U00d9 Ù "`U" LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
U00da Ú "'U" LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
U00db Û "^U" LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
U00dc Ü ""U" LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
U00dd Ý "'Y" LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
U00de Þ "TH" LATIN CAPITAL LETTER THORN
U00df ß "ss" ssharp # LATIN SMALL LETTER SHARP S
U00e0 à "`a" LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
U00e1 á "'a" LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
U00e2 â "^a" LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
U00e3 ã "~a" LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
U00e4 ä ""a" LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
U00e5 å "oa" LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
U00e6 æ "ae" ae # LATIN SMALL LETTER AE
U00e7 ç ",c" LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
U00e8 è "`e" LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
U00e9 é "'e" LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
U00ea ê "^e" LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
U00eb ë ""e" LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
U00ec ì "`i" LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
U00ed í "'i" LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
U00ee î "^i" LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
U00ef ï ""i" LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
U00f0 ð "dh" LATIN SMALL LETTER ETH
U00f1 ñ "~n" LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
U00f2 ò "`o" LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
U00f3 ó "'o" LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
U00f4 ô "^o" LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
U00f5 õ "~o" LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
U00f6 ö ""o" LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
U00f7 ÷ ":-" "-:" DIVISION SIGN
U00f8 ø "/o" LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
U00f9 ù "`u" LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
U00fa ú "'u" LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
U00fb û "^u" LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
U00fc ü ""u" LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
U00fd ý "'y" LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
U00fe þ "th" LATIN SMALL LETTER THORN
U00ff ÿ ""y" LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS
U0100 Ā "_A" LATIN CAPITAL LETTER A WITH MACRON
U0101 ā "_a" LATIN SMALL LETTER A WITH MACRON
U0102 Ă "UA" "bA" LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE
U0103 ă "Ua" "ba" LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE
U0104 Ą ";A" LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK
U0105 ą ";a" LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK
U0106 Ć "'C" LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE
U0107 ć "'c" LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE
U0108 Ĉ "^C" LATIN CAPITAL LETTER C WITH CIRCUMFLEX
U0109 ĉ "^c" LATIN SMALL LETTER C WITH CIRCUMFLEX
U010c Č "cC" LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON
U010d č "cc" LATIN SMALL LETTER C WITH CARON
U010e Ď "cD" LATIN CAPITAL LETTER D WITH CARON
U010f ď "cd" LATIN SMALL LETTER D WITH CARON
U0110 Đ "-D" "/D" Dstroke # LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE
U0111 đ "-d" "/d" dstroke # LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
U0112 Ē "_E" LATIN CAPITAL LETTER E WITH MACRON
U0113 ē "_e" LATIN SMALL LETTER E WITH MACRON
U0114 Ĕ "UE" "bE" LATIN CAPITAL LETTER E WITH BREVE
U0115 ĕ "Ue" "be" LATIN SMALL LETTER E WITH BREVE
U0118 Ę ";E" LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK
U0119 ę ";e" LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK
U011a Ě "cE" LATIN CAPITAL LETTER E WITH CARON
U011b ě "ce" LATIN SMALL LETTER E WITH CARON
U011c Ĝ "^G" LATIN CAPITAL LETTER G WITH CIRCUMFLEX
U011d ĝ "^g" LATIN SMALL LETTER G WITH CIRCUMFLEX
U011e Ğ "UG" "bG" LATIN CAPITAL LETTER G WITH BREVE
U011f ğ "Ug" "bg" LATIN SMALL LETTER G WITH BREVE
U0122 Ģ ",G" LATIN CAPITAL LETTER G WITH CEDILLA
U0123 ģ ",g" LATIN SMALL LETTER G WITH CEDILLA
U0124 Ĥ "^H" LATIN CAPITAL LETTER H WITH CIRCUMFLEX
U0125 ĥ "^h" LATIN SMALL LETTER H WITH CIRCUMFLEX
U0126 Ħ "/H" LATIN CAPITAL LETTER H WITH STROKE
U0127 ħ "/h" LATIN SMALL LETTER H WITH STROKE
U0128 Ĩ "~I" LATIN CAPITAL LETTER I WITH TILDE
U0129 ĩ "~i" LATIN SMALL LETTER I WITH TILDE
U012a Ī "_I" LATIN CAPITAL LETTER I WITH MACRON
U012b ī "_i" LATIN SMALL LETTER I WITH MACRON
U012c Ĭ "UI" "bI" LATIN CAPITAL LETTER I WITH BREVE
U012d ĭ "Ui" "bi" LATIN SMALL LETTER I WITH BREVE
U012e Į ";I" LATIN CAPITAL LETTER I WITH OGONEK
U012f į ";i" LATIN SMALL LETTER I WITH OGONEK
U0131 ı "i." LATIN SMALL LETTER DOTLESS I
U0134 Ĵ "^J" LATIN CAPITAL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
U0135 ĵ "^j" LATIN SMALL LETTER J WITH CIRCUMFLEX
U0136 Ķ ",K" LATIN CAPITAL LETTER K WITH CEDILLA
U0137 ķ ",k" LATIN SMALL LETTER K WITH CEDILLA
U0138 ĸ "kk" LATIN SMALL LETTER KRA
U0139 Ĺ "'L" LATIN CAPITAL LETTER L WITH ACUTE
U013a ĺ "'l" LATIN SMALL LETTER L WITH ACUTE
U013b Ļ ",L" LATIN CAPITAL LETTER L WITH CEDILLA
U013c ļ ",l" LATIN SMALL LETTER L WITH CEDILLA
U013d Ľ "cL" LATIN CAPITAL LETTER L WITH CARON
U013e ľ "cl" LATIN SMALL LETTER L WITH CARON
U0141 Ł "/L" LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
U0142 ł "/l" LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE
U0143 Ń "'N" LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE
U0144 ń "'n" LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE
U0145 Ņ ",N" LATIN CAPITAL LETTER N WITH CEDILLA
U0146 ņ ",n" LATIN SMALL LETTER N WITH CEDILLA
U0147 Ň "cN" LATIN CAPITAL LETTER N WITH CARON
U0148 ň "cn" LATIN SMALL LETTER N WITH CARON
U014a Ŋ "NG" LATIN CAPITAL LETTER ENG
U014b ŋ "ng" LATIN SMALL LETTER ENG
U014c Ō "_O" LATIN CAPITAL LETTER O WITH MACRON
U014d ō "_o" LATIN SMALL LETTER O WITH MACRON
U014e Ŏ "UO" "bO" LATIN CAPITAL LETTER O WITH BREVE
U014f ŏ "Uo" "bo" LATIN SMALL LETTER O WITH BREVE
U0150 Ő "=O" LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
U0151 ő "=o" LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
U0152 Π"OE" OE # LATIN CAPITAL LIGATURE OE
U0153 œ "oe" oe # LATIN SMALL LIGATURE OE
U0154 Ŕ "'R" LATIN CAPITAL LETTER R WITH ACUTE
U0155 ŕ "'r" LATIN SMALL LETTER R WITH ACUTE
U0156 Ŗ ",R" LATIN CAPITAL LETTER R WITH CEDILLA
U0157 ŗ ",r" LATIN SMALL LETTER R WITH CEDILLA
U0158 Ř "cR" LATIN CAPITAL LETTER R WITH CARON
U0159 ř "cr" LATIN SMALL LETTER R WITH CARON
U015a Ś "'S" LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE
U015b ś "'s" LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE
U015c Ŝ "^S" LATIN CAPITAL LETTER S WITH CIRCUMFLEX
U015d ŝ "^s" LATIN SMALL LETTER S WITH CIRCUMFLEX
U015e Ş ",S" LATIN CAPITAL LETTER S WITH CEDILLA
U015f ş ",s" LATIN SMALL LETTER S WITH CEDILLA
U0160 Š "cS" LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
U0161 š "cs" LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
U0162 Ţ ",T" LATIN CAPITAL LETTER T WITH CEDILLA
U0163 ţ ",t" LATIN SMALL LETTER T WITH CEDILLA
U0164 Ť "cT" LATIN CAPITAL LETTER T WITH CARON
U0165 ť "ct" LATIN SMALL LETTER T WITH CARON
U0166 Ŧ "/T" LATIN CAPITAL LETTER T WITH STROKE
U0167 ŧ "/t" LATIN SMALL LETTER T WITH STROKE
U0168 Ũ "~U" LATIN CAPITAL LETTER U WITH TILDE
U0169 ũ "~u" LATIN SMALL LETTER U WITH TILDE
U016a Ū "_U" LATIN CAPITAL LETTER U WITH MACRON
U016b ū "_u" LATIN SMALL LETTER U WITH MACRON
U016c Ŭ "UU" "bU" LATIN CAPITAL LETTER U WITH BREVE
U016d ŭ "Uu" "bu" LATIN SMALL LETTER U WITH BREVE
U016e Ů "oU" LATIN CAPITAL LETTER U WITH RING ABOVE
U016f ů "ou" LATIN SMALL LETTER U WITH RING ABOVE
U0170 Ű "=U" LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
U0171 ű "=u" LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
U0172 Ų ";U" LATIN CAPITAL LETTER U WITH OGONEK
U0173 ų ";u" LATIN SMALL LETTER U WITH OGONEK
U0174 Ŵ "^W" LATIN CAPITAL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
U0175 ŵ "^w" LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
U0176 Ŷ "^Y" LATIN CAPITAL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
U0177 ŷ "^y" LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
U0178 Ÿ ""Y" LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
U0179 Ź "'Z" LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE
U017a ź "'z" LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE
U017d Ž "cZ" LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
U017e ž "cz" LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
U017f ſ "fs" "fS" LATIN SMALL LETTER LONG S
U0180 ƀ "/b" LATIN SMALL LETTER B WITH STROKE
U0197 Ɨ "/I" LATIN CAPITAL LETTER I WITH STROKE
U01b5 Ƶ "/Z" LATIN CAPITAL LETTER Z WITH STROKE
U01b6 ƶ "/z" LATIN SMALL LETTER Z WITH STROKE
U01cd Ǎ "cA" LATIN CAPITAL LETTER A WITH CARON
U01ce ǎ "ca" LATIN SMALL LETTER A WITH CARON
U01cf Ǐ "cI" LATIN CAPITAL LETTER I WITH CARON
U01d0 ǐ "ci" LATIN SMALL LETTER I WITH CARON
U01d1 Ǒ "cO" LATIN CAPITAL LETTER O WITH CARON
U01d2 ǒ "co" LATIN SMALL LETTER O WITH CARON
U01d3 Ǔ "cU" LATIN CAPITAL LETTER U WITH CARON
U01d4 ǔ "cu" LATIN SMALL LETTER U WITH CARON
U01e4 Ǥ "/G" LATIN CAPITAL LETTER G WITH STROKE
U01e5 ǥ "/g" LATIN SMALL LETTER G WITH STROKE
U01e6 Ǧ "cG" LATIN CAPITAL LETTER G WITH CARON
U01e7 ǧ "cg" LATIN SMALL LETTER G WITH CARON
U01e8 Ǩ "cK" LATIN CAPITAL LETTER K WITH CARON
U01e9 ǩ "ck" LATIN SMALL LETTER K WITH CARON
U01ea Ǫ ";O" LATIN CAPITAL LETTER O WITH OGONEK
U01eb ǫ ";o" LATIN SMALL LETTER O WITH OGONEK
U01f0 ǰ "cj" LATIN SMALL LETTER J WITH CARON
U01f4 Ǵ "'G" LATIN CAPITAL LETTER G WITH ACUTE
U01f5 ǵ "'g" LATIN SMALL LETTER G WITH ACUTE
U01f8 Ǹ "`N" LATIN CAPITAL LETTER N WITH GRAVE
U01f9 ǹ "`n" LATIN SMALL LETTER N WITH GRAVE
U021e Ȟ "cH" LATIN CAPITAL LETTER H WITH CARON
U021f ȟ "ch" LATIN SMALL LETTER H WITH CARON
U0228 Ȩ ",E" LATIN CAPITAL LETTER E WITH CEDILLA
U0229 ȩ ",e" LATIN SMALL LETTER E WITH CEDILLA
U0232 Ȳ "_Y" LATIN CAPITAL LETTER Y WITH MACRON
U0233 ȳ "_y" LATIN SMALL LETTER Y WITH MACRON
U0259 ə "ee" LATIN SMALL LETTER SCHWA
U0268 ɨ "/i" LATIN SMALL LETTER I WITH STROKE
U1e10 ",D" LATIN CAPITAL LETTER D WITH CEDILLA
U1e11 ",d" LATIN SMALL LETTER D WITH CEDILLA
U1e20 "_G" LATIN CAPITAL LETTER G WITH MACRON
U1e21 "_g" LATIN SMALL LETTER G WITH MACRON
U1e26 ""H" LATIN CAPITAL LETTER H WITH DIAERESIS
U1e27 ""h" LATIN SMALL LETTER H WITH DIAERESIS
U1e28 ",H" LATIN CAPITAL LETTER H WITH CEDILLA
U1e29 ",h" LATIN SMALL LETTER H WITH CEDILLA
U1e30 "'K" LATIN CAPITAL LETTER K WITH ACUTE
U1e31 "'k" LATIN SMALL LETTER K WITH ACUTE
U1e3e "'M" LATIN CAPITAL LETTER M WITH ACUTE
U1e3f ḿ "'m" LATIN SMALL LETTER M WITH ACUTE
U1e54 "'P" LATIN CAPITAL LETTER P WITH ACUTE
U1e55 "'p" LATIN SMALL LETTER P WITH ACUTE
U1e7c "~V" LATIN CAPITAL LETTER V WITH TILDE
U1e7d "~v" LATIN SMALL LETTER V WITH TILDE
U1e80 "`W" LATIN CAPITAL LETTER W WITH GRAVE
U1e81 "`w" LATIN SMALL LETTER W WITH GRAVE
U1e82 "'W" LATIN CAPITAL LETTER W WITH ACUTE
U1e83 "'w" LATIN SMALL LETTER W WITH ACUTE
U1e84 ""W" LATIN CAPITAL LETTER W WITH DIAERESIS
U1e85 ""w" LATIN SMALL LETTER W WITH DIAERESIS
U1e8c ""X" LATIN CAPITAL LETTER X WITH DIAERESIS
U1e8d ""x" LATIN SMALL LETTER X WITH DIAERESIS
U1e90 "^Z" LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CIRCUMFLEX
U1e91 "^z" LATIN SMALL LETTER Z WITH CIRCUMFLEX
U1e97 ""t" LATIN SMALL LETTER T WITH DIAERESIS
U1e98 "ow" LATIN SMALL LETTER W WITH RING ABOVE
U1e99 "oy" LATIN SMALL LETTER Y WITH RING ABOVE
U1ebc "~E" LATIN CAPITAL LETTER E WITH TILDE
U1ebd "~e" LATIN SMALL LETTER E WITH TILDE
U1ef2 "`Y" LATIN CAPITAL LETTER Y WITH GRAVE
U1ef3 "`y" LATIN SMALL LETTER Y WITH GRAVE
U1ef8 "~Y" LATIN CAPITAL LETTER Y WITH TILDE
U1ef9 "~y" LATIN SMALL LETTER Y WITH TILDE
U2008 " ." PUNCTUATION SPACE
U2013 "--." EN DASH
U2014 "---" EM DASH
U2018 "<'" "'<" LEFT SINGLE QUOTATION MARK
U2019 ">'" "'>" RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
U201a ",'" "'," SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
U201c "<"" ""<" LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
U201d ">"" "">" RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
U201e ","" ""," DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
U2030 "%o" PER MILLE SIGN
U2039 ".<" SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
U203a ".>" SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
U2070 "^0" SUPERSCRIPT ZERO
U2071 "^_i" SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER I
U2074 "^4" SUPERSCRIPT FOUR
U2075 "^5" SUPERSCRIPT FIVE
U2076 "^6" SUPERSCRIPT SIX
U2077 "^7" SUPERSCRIPT SEVEN
U2078 "^8" SUPERSCRIPT EIGHT
U2079 "^9" SUPERSCRIPT NINE
U207a "^+" SUPERSCRIPT PLUS SIGN
U207c "^=" SUPERSCRIPT EQUALS SIGN
U207d "^(" SUPERSCRIPT LEFT PARENTHESIS
U207e "^)" SUPERSCRIPT RIGHT PARENTHESIS
U207f "^_n" SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER N
U2080 "_0" SUBSCRIPT ZERO
U2081 "_1" SUBSCRIPT ONE
U2082 "_2" SUBSCRIPT TWO
U2083 "_3" SUBSCRIPT THREE
U2084 "_4" SUBSCRIPT FOUR
U2085 "_5" SUBSCRIPT FIVE
U2086 "_6" SUBSCRIPT SIX
U2087 "_7" SUBSCRIPT SEVEN
U2088 "_8" SUBSCRIPT EIGHT
U2089 "_9" SUBSCRIPT NINE
U208a "_+" SUBSCRIPT PLUS SIGN
U208c "_=" SUBSCRIPT EQUALS SIGN
U208d "_(" SUBSCRIPT LEFT PARENTHESIS
U208e "_)" SUBSCRIPT RIGHT PARENTHESIS
U20a0 "CE" EURO-CURRENCY SIGN
U20a1 "C/" "/C" COLON SIGN
U20a2 "Cr" CRUZEIRO SIGN
U20a3 "Fr" FRENCH FRANC SIGN
U20a4 "L=" "=L" LIRA SIGN
U20a5 "m/" "/m" MILL SIGN
U20a6 "N=" "=N" NAIRA SIGN
U20a7 "Pt" PESETA SIGN
U20a8 "Rs" RUPEE SIGN
U20a9 "W=" "=W" WON SIGN
U20ab "d-" DONG SIGN
U20ac "C=" "=C" "c=" "=c" "E=" "=E" EuroSign # EURO SIGN
U2120 "^SM" SERVICE MARK
U2122 "^TM" TRADE MARK SIGN
U301d ""\" REVERSED DOUBLE PRIME QUOTATION MARK
U301e ""/" DOUBLE PRIME QUOTATION MARK
3.5
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.5 (4 głosy)