[#] Zaawansowany pasek postępu w skryptach Python

( Ostatnio zmieniony czw., 19/06/2008 - 00:53 )
 
 1. Pobieramy bibliotekę progressbar, ze strony projektu: http://pypi.python.org/…/progressbar (Licencja LGPL)
 2. Instalujemy używając setup.py lub kopiujemy do naszego katalogu plik progressbar.py
 3. Tworzymy program pasek_postepu.py
#!/usr/bin/env python
#-*- coding:utf-8 -*-

from progressbar import *


def przyklad_1():
 widgets = ['Test: ', Percentage(), ' ', Bar(marker=RotatingMarker()),
       ' ', ETA(), ' ', FileTransferSpeed()]
 pbar = ProgressBar(widgets=widgets, maxval=10000000).start()
 for i in range(1000000):
  # do something
  pbar.update(10*i+1)
 pbar.finish()
 print


def przyklad_2():
 class CrazyFileTransferSpeed(FileTransferSpeed):
  "It's bigger between 45 and 80 percent"
  def update(self, pbar):
   if 45 < pbar.percentage() < 80:
    return 'Bigger Now ' + FileTransferSpeed.update(self,pbar)
   else:
    return FileTransferSpeed.update(self,pbar)

 widgets = [CrazyFileTransferSpeed(),' <<<', Bar(), '>>> ', Percentage(),' ', ETA()]
 pbar = ProgressBar(widgets=widgets, maxval=10000000)
 # maybe do something
 pbar.start()
 for i in range(2000000):
  # do something
  pbar.update(5*i+1)
 pbar.finish()
 print


def przyklad_3():
 widgets = [Bar('>'), ' ', ETA(), ' ', ReverseBar('<')]
 pbar = ProgressBar(widgets=widgets, maxval=10000000).start()
 for i in range(1000000):
  # do something
  pbar.update(10*i+1)
 pbar.finish()
 print


def przyklad_4():
 widgets = ['Test: ', Percentage(), ' ',
       Bar(marker='0',left='[',right=']'),
       ' ', ETA(), ' ', FileTransferSpeed()]
 pbar = ProgressBar(widgets=widgets, maxval=500)
 pbar.start()
 for i in range(100,500+1,50):
  time.sleep(0.2)
  pbar.update(i)
 pbar.finish()
 print


przyklad_1()
przyklad_2()
przyklad_3()
przyklad_4()

gdzie:

Przykład 1 zwróci:

Test: 100% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Time: 00:00:02  3.40 M/s

Przykład 2 zwróci:

1.63 M/s <<<|###########################################################          |>>> 80% Time: 00:00:06

Przykład 3 zwróci:

|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>          | Time: 00:00:03 |          <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<|

Przykład 4 zwróci:

Test: 100% [00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000] Time: 00:00:01 278.09 B/s
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (2 głosy)