[#] Zdalne zapytania HTTP z użyciem cURL

( Ostatnio zmieniony śr., 11/06/2008 - 10:25 )
 

Wymagane php5-curl

sudo apt-get install php5-curl

Przykład 1: Prosta metoda autentykacji – BASIC

<?php
 $ch = curl_init();

 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://www.example.com');
 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
 curl_setopt(CURLOPT_USERPWD, '[username]:[password]')

 $data = curl_exec();
 curl_close($ch);
?>

Przykład 2: Dowolna metoda autentykacji.

<?php
 $ch = curl_init();

 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://www.example.com');
 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_ANY);
 curl_setopt(CURLOPT_USERPWD, '[username]:[password]')

 $data = curl_exec();
 curl_close($ch);
?>

Przykład logowania z użyciem metody POST

<?php
 // ***********************************************
 // ********* Login into drupal
 // ***********************************************

 $ch = curl_init();

 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,"http://my.server.com/?q=user");
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'PHP script');
 curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt");
 curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, 'cookie.txt');
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "name=USER&pass=PASS&form_id=user_login");

 ob_start();   // prevent any output
 curl_exec ($ch); // execute the curl command
 ob_end_clean(); // stop preventing output
 curl_close ($ch);
 unset($ch);
?>

Użyto metody POST do przesłania zmiennych „name“, „pass“, „form_id“

Źródło:
http://drupal.org/node/80548
http://drupal.org/node/89710

Wypełnianie formularza

<?php
 $phoneNumber = '4045551111';
 $message = 'Ta wiadomość została wygenerowana przez curl i php';
 $curlPost = 'pNUMBER=' . urlencode($phoneNumber) . '&MESSAGE=' . urlencode($message) . '&SUBMIT=Send';
 $ch = curl_init();

 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://www.example.com/sendSMS.php');
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $curlPost);

 $data = curl_exec();
 curl_close($ch);
?>

Użycie cURL z Proxy

<?php
 $ch = curl_init();

 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://www.example.com');
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPPROXYTUNNEL, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, 'fakeproxy.com:1080');
 curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYUSERPWD, 'user:password');

 $data = curl_exec();
 curl_close($ch);
?>

Inne zastosowania – np.: słownik

index.html

<html>
 <body>
 <form action="curl2.php" method="POST">
  Wpisz szukane slowo: <input type="text" name="word">
  <input type="submit">
 </form>
 </body>
</html>

curl2.php

<?php
 $word = addslashes($_POST['word']);

 if ($word != '') {
  $ch = curl_init();

  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "dict://dict.org/d:($word)");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  $definition = curl_exec($ch);

  curl_close($ch);
  print "Definicje $x: $definition";
 }
?>

Prosty sposób na zapisanie strony do pliku

<?php

 $ch = curl_init("http://www.example.com/");
 $fp = fopen("strona_www.txt", "w");

 curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fp);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);

 curl_exec($ch);
 curl_close($ch);
 fclose($fp);
?>

Przydatne linki:

http://www.php.net/…ref.curl.php

5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)