[#] Zmiana MAC Adresu karty sieciowej

( Ostatnio zmieniony pt., 13/06/2008 - 23:49 )
 

Gdy zachodzi potrzeba, aby zmienić MAC Adres naszej karty sieciowej i/lub dodatkowo adres IP.

IFCONFIG

W tym celu wystarczy wydać polecenia:

sudo ifconfig
sudo ifconfig eth1 hw ether 00:50:56:C0:00:09
sudo ifconfig eth1 down
sudo ifconfig eth1 adresIP netmask maskapodsieci broadcast brama up

Lub w przypadku gdybyśmy chcieli zmiany na stałe, to edytujemy plik /etc/network/in­terfaces, a w nim:

auto eth1
iface eth1 inet dhcp
   hwaddress ether 00:50:56:C0:00:09

i restart sieci:

sudo /etc/init.d/networking restart

MACCHANGER

instalacja

sudo apt-get install macchanger
macchanger --help
GNU MAC Changer
Usage: macchanger [options] device

 -h, --help          Print this help
 -V, --version        Print version and exit
 -s, --show          Print the MAC address and exit
 -e, --endding        Don't change the vendor bytes
 -a, --another        Set random vendor MAC of the same kind
 -A              Set random vendor MAC of any kind
 -r, --random         Set fully random MAC
 -l, --list[=keyword]     Print known vendors
 -m, --mac=XX:XX:XX:XX:XX:XX Set the MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX

Report bugs to alvaro@gnu.org
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 vote)