[#] Sprawdzenie systemu plików ext3

( Ostatnio zmieniony wt., 31/03/2009 - 22:05 )
 

Sprawdzenie bez wprowadzania zmian

sudo fsck.ext3 -vfn /dev/sda3

lub

sudo fsck -t ext3 -vfn /dev/sda3

[#] Konfiguracja vsftpd

( Ostatnio zmieniony ndz., 07/09/2008 - 10:15 )
 

Poniższa konfiguracja serwera FTP umożliwia łączenie użytkowników do swoich katalogów domowych. Mogą oni pobierać i wysyłać na swoje konta dane z prędkością do 5 KB/s w każdą stronę. Po poprawnym zalogowaniu się do swoich kont nie będą mogli wychodzić poza swój katalog domowy ze względów bezpieczeństwa.

[#] Dymek powiadomienia - notify-send i dbus-send

( Ostatnio zmieniony ndz., 24/08/2008 - 23:33 )
 

Instalacja

sudo apt-get install libnotify-bin

Przykłady

W Bash

notify-send -i stock_timer -u low "Test" "Testujemy sobie notify-send"
notify-send -u normal "Test" "Testujemy sobie notify-send"
notify-send -u critical "Test" "Testujemy sobie notify-send"

W języku Python z użyciem Dbus

[#] Zabawy z dźwiękiem - SoX

( Ostatnio zmieniony pt., 08/08/2008 - 22:16 )
 

Instalacja potrzebnych pakietów

Aby uniknąć errorów typu:

sox soxio: Failed reading `file.wav': unknown file type `auto'

musimy zainstalować libsox-fmt-all

sudo apt-get install sox libsox-fmt-all

[#] Wykorzystanie NET USE

( Ostatnio zmieniony pt., 24/09/2010 - 22:41 )
 

Podłączanie dysku

@net use k: /delete /y
@net use k: \\IP_SERWERA\tomek /user:tomek haselko /y

Mapowanie drukarki

net use lpt1 /DELETE
net use lpt1 \\komputer_w_sieci\hp /persistent:yes

Podłączenie ukrytego zasobu

net use \\serwerek\IPC$ /USER:workgroup\admin

teraz podajemy tylko hasło i już mamy podłączony zasób